FK Velež Mostar

U skladu sa odlukom Grada Mostara o dodjeli sredstava iz budžeta Grada Mostara (Sl. Glasnik br. 7, strana 73) Fudbalski klub Velež Mostar obavještava da je konkurs za projekat izgradnje južne tribine na stadionu Rođeni otvoren, te pozivamo sve zainteresovane, a koji ispunjavaju tehničke i profesionalne kvalifikacione uslove propisane pozivom, da dostave svoje ponude u skladu sa naznačenim pravilima i propisima iz dokumenta koji se nalazi u prilogu.

Rok za dostavljanje ponude je 26. jun 2023. godine. Obrazac za cijenu ponude je dat u prilogu poziva. Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

Svi ponuđači će biti obaviješteni o Odluci Kluba o rezultatu postupka poziva u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja Odluke, i to elektronskim sredstvom, poštom ili neposredno.

Klub će dostaviti na potpis izabranom ponuđaču Nacrt Ugovora i to nakon isteka roka od 15 (petnaest) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *