Nastavak saradnje FK Velež i Špedicija „San“ Jablanica

13.12.2019. godine

FK Velež Mostar i Špedicija „San“ Jablanica potpisali su produženje saradnje koja će se nastaviti i u 2020. godini.

Špedicija San d.o.o je osnovana 1997. godine u Jablanici. Od tada pa do danas, kompanija već preko 20 godina uspješno posluje. Ova firma pruža kompletan asortiman usluga iz oblasti međunarodne i unutrašnje špedicije.

Dvije poslovne jedinice nalaze se na sljedećim adresama:
1) PJ Sarajevo – Carinska ispostava Halilovići,71000 Sarajevo
2) PJ Mostar – Rodoč (Carinska ispostava Mostar)

Ovim putem se iskreno zahvaljujemo na podršci i povjerenju.

#musvdg