Izvještaj o prodanim kartama za utakmicu FK Velež – HNK Čapljina

Za navedenu utakmicu, koja je bila na rasporedu 15.10.2016. godine, ukupno je štampano 1100 karata, od toga :

 • 800 karata od 5 KM
 • 200 karata od 3 KM
 • 100 karata od 8 KM

Na dan utakmice, ukupno je prodano 445 karata, od toga :

 • 301 karta od 5 KM, što je ukupno 1505 KM
 • 126 karata od 3 KM, što je ukupno 378 KM
 •   18 karata od 8 KM, što je ukupno 144 KM

Ukupan prihod od karata je 2027 KM.

 

Troškovi za navedenu utakmicu su sljedeći :

 • Službena lica      1481,50 KM
 • Hitna pomoć         100,00 KM
 • Redari                   240,00 KM
 • Zaštitari                 160,00 KM
 • Prodavač karata     30,00 KM
 • Semafor                  30,00 KM
 • Spiker                     30,00 KM
 • Plakati                    10,00 KM
 • Napitci, voće           42,00 KM

Ukupni troškovi utakmice su  2123,50 KM