Izvještaj o kartama za utakmicu Velež – Bosna

Za navedenu utakmicu, koja je igrana 29.10.2016. godine, ukupno je prodano 369 karata, od toga :

– 274 karte od 5 KM, što je ukupno 1370 KM
– 69 karata od 3 KM, što je ukupno 207 KM
– 26 karte od 8 KM, što je ukupno 208 KM

Ukupan prihod za navedenu utakmicu je 1785 KM.

Troškovnik za navedenu utakmicu je sljedeći :

– Službena lica  1449, 80 KM
– Zaštitari ( 6 X 40 KM ) 240, 00 KM
– Redari   ( 9 X 30 KM ) 270, 00 KM
– Hitna pomoć  50, 00 KM
– Spiker  30, 00 KM
– Semafor  30, 00 KM
– Prodavač karata  30, 00 KM
– Napitci, voće  74, 60 KM
– Gorivo za kosilicu 18, 09 KM

Ukupni rashodi navedene utakmice su 2192, 49 KM.