Izvještaj o kartama za utakmicu FK Velež – NK Novi Travnik

Izvještaj o kartama za utakmicu FK Velež – NK Novi Travnik, koja je igrana 01.10.2016. godine

Ukupno je štampano 900 karata, od toga :

– 500 karata od 5 KM
– 300 karata od 3 KM
– 100 karata od 8 KM

Štampanje izvršila IC Štamparija.

01.10.2016. godine, ukupno je prodano 447 karata, od toga :

– 336 karata od 5 KM, što je 1680 KM
– 70 karata   od 3 KM, što je   210 KM
– 41 karta     od 8 KM, što je   328 KM

Prihod od karata za utakmicu FK Velež – NK Novi Travnik je 2218,00 KM.

Troškovnik za utakmicu FK Velež – NK Novi Travnik je sljedeći :

– Službena lica        1567,60 KM
– Spiker                       30,00 KM
– Hitna pomoć           100,00 KM
– Redari                     240,00 KM
– Zaštitari                   160,00 KM
– Prodavač karata        30,00 KM
– Napitci i voće             63,00 KM

Za Ministartsvo zdrastva, rada i socijalne zaštite, uplaćeno je 1 % od prodatih karata, za manifestaciju brige o djeci „ Dječja sedmica“, u iznosu 22,18.

Ukupni troškovi utakmice FK Velež – NK Novi Travnik je 2212,78 KM.